RAPORT:
KOSZTY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH

 

Strona tytułowa

WORD

WORD

Spis treści

WORD

WORD

Dr Wojciech Piontek
Mgr Edyta Sidorczuk - Pietraszko

Koszty gospodarki odpadami komunalnymi
ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów. Ocena kosztów w wybranych gminach

WORD

WORD

Mikołaj Czajkowski

Analiza porównawcza kosztów
gospodarki stałymi odpadami komunalnymi
na podstawie wybranych gmin Polski

WORD

WORD

Jerzy Ziaja

Ekonomia w Gospodarce Odpadami
Selektywna zbiórka w cyfrach

WORD

WORD

Jakub Tyczkowski

Koszty zbiórki odpadów opakowaniowych
a dopłaty organizacji odzysku

WORD

WORD

Jerzy Srarypan

Ocena raportów nt. kosztów gospodarki odpadami
w wybranych gminach

WORD

WORD

Melania Żalińska

Analiza kosztów Gospodarki Odpadami w gminach
- Warszawa

WORD

WORD

Ewa Kramek

Analiza Gospodarki Odpadami w gminach
- Łódź

WORD

WORD

Barbara Gajewska

Analiza Gospodarki Odpadami w gminach
- Kraków

WORD

WORD

Adam Juźwiak

Analiza Gospodarki Odpadami w gminach
- Poznań

WORD

WORD

Monika Stańczak

Analiza Gospodarki Odpadami w gminach
- Bydgoszcz

WORD

WORD

Anna Potaczek

Analiza Gospodarki Odpadami w gminach
- Tarnów

WORD

WORD

Paulina Adamska

Analiza Gospodarki Odpadami w gminach
- Oświęcim

WORD

WORD

Konrad Kata

Analiza Gospodarki Odpadami w gminach
- Kolbuszowa

WORD

WORD

Krzysztof Kus

Analiza Gospodarki Odpadami w gminach
- Pszczyna

WORD

WORD

Agnieszka Plich

Analiza Gospodarki Odpadami w gminach
- Marianowo i Pełczyce

WORD

WORD

Jacek Schindler

Analiza Gospodarki Odpadami w gminach
- Dobroszyce i Święta Katarzyna

WORD

WORD

Stanowisko organizacji ekologicznych
ws. programu budowy spalarni odpadów komunalnych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

WORD

WORD

 

 

web stats stat24