Realizator:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Termin realizacji:
15 lutego – 15 grudnia 2007 r.

Cel:
Celem projektu jest poprawa sytuacji w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi, a w szczególności
przestrzegania przepisów dotyczących zagospodarowania tych odpadów i osiągania wymaganych standardów w tym zakresie.


Finansowanie:

Fundacja "Fundusz Współpracy"
www.cofund.org.pl
Fundacja im. Stefana Batorego
www.batory.org.pl

Projekt "Społeczny monitoring gospodarki odpadami
komunalnymi i poużytkowymi"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Środki Przejściowe PL2004/016829.01.02.02

Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za jej treść odpowiada Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają
w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

web stats stat24