Ankieta dotycząca gospodarki odpadami w gminach na terenie Polski

Raporty nt. kosztów gospodarki odpadami w wybranych gminach

Materiały z seminarium "Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach", Osieczany 15-17.10.2007

RAPORT: KOSZTY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH

RAPORT: WDRAŻANIE WYBRANYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI