Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Ministerstwo Środowiska - Gospodarka odpadami
www.mos.gov.pl/odpady

Ministerstwo Gospodarki
www.mgip.gov.pl

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
www.sejm.gov.pl/komisje/www_osz.htm

Senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
www.senat.gov.pl/k6/kom/kros/kros.htm

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
www.gios.gov.pl

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
www.kigo.pl

Polska Izba Gospodarki Odpadami
www.pigo.org.pl

Portal dotyczący gospodarki odpadami (IDF sp. z o.o.)
www.odpady.net.pl

Serwis dotyczący gospodarki odpadami (Fundacja Rozwoju Ekologicznego "Wspólny Cel")
www.odpady.org.pl

Projekt "Najbardziej Proekologiczna Społeczność Gminna Małopolski" - kampania promująca selektywną zbiórkę odpadów (Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych)
www.recykling.org

Fundacja Nasza Ziemia
www.recykling.pl

Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów 3R
www.otzo.most.org.pl

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
www.oigr.pl

Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych
www.fos.pl

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.
www.ekocykl.pl

Fundacja RECAL
www.recal.org.pl

REBA Organizacja Odzysku S.A.
www.reba.pl

CECED Polska Europejskie Stowarzyszenie Producentów AGD
www.cecedpolska.pl

Rekopol Organizacja Odzysku SA
www.rekopol.pl

Organizacja odzysku Polski System Recyklingu SA
www.psr.pl

ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA
www.elektroeko.pl

Wzorcowy regulamin utrzymania porządku i czystości w gminach
www.kigo.pl/pliki/wzorcowy_projekt_regulaminu.pdf

Internetowy system aktów prawnych
www.isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

Serwis dotyczący akcji Sprzątanie Świata - Polska (Fundacja Nasza Ziemia)
www.naszaziemia.pl

Wyszukiwanie ustaw, rozporządzeń związanych z gospodarką odpadami
m.in.
ustawa o odpadach
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym