Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Foundation for the Support of Ecological Initiatives
Koordynator projektu
 


ul. Czysta 17/4
31-121 Kraków

tel./fax (012) 631 57 30
           (012) 631 57 31
           (012) 631 57 32
 
e-mail:
biuro@fwie.eco.pl

www.fwie.eco.pl
Anna Świątek

tel. wew. 103

e-mail: aniaswiatek@gmail.com